Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ

Hoạt động lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: 

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nghiên cứu thử nghiệm về Dinh dưỡng và Thực phẩm

 - Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn; chuyển giao công nghệ; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; thông tin khoa học và công nghệ; tổ chức hội thảo, hội nghị, khoa học; hợp tác trong nước và Quốc tế về Dinh dưỡng và Thực phẩm;

- Sản xuất thử nghiệm các sản phẩm là kết quả nghiên cứu về Dinh dưỡng và Thực phẩm.

 

 

quyetdinhthanhlapgoc2.jpg